Steven LINDEMANS

Voor iedereen een gelukkig en gezond 2020.

De CD&V ploeg staat ook in 2020 voor U klaar.

De CD&V is een gezinspartij

De CD&V bekommert zich om jong en oud

De CD&V is een partij die luistert naar de noden van de mensen

Allen welkom op onze Nieuwjaarsreceptie en maakt kennis met onze ploeg.